9599116net
  • 消息
  • 产物
九五至尊娱乐场老品牌 9599888.cc/m/
www.9599200.net
883838.cc九五至尊3
九五至尊娱乐886868

同方环球「百万身价」(B款)年金保险(分红型)保障筹划

产品简介

 

投保示例其他提醒

该产物为分红保险,其盈余分派是不确定的。

 

本筹划由同方环球「百万身价」(B款)年金保险(分红型)、同方环球附加(B款)持久不测损伤保险、同方环球附加持久不测损伤医疗保险、同方环球附加持久不测损伤住院补助医疗保险构成。

 

该宣扬材料仅供参考,详细内容以合同条款为准。

 

假如您但愿进一步理解本产物,

请您拨打我们的天下客服同一热线: 95105768。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九五至尊娱乐95988